Žádost o preskripci  

(oprávnění k předpisu léčiv)

Formulář žádosti k předpisu léčiv

 

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4 korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4
261 006 406 praha4@clkcr.cz