Ukončení členství v ČLK


Ukončení členství se řídí §8 zákona č.220/1991 Sb. a §6 Stavovského předpisu ČLK č.1.

Žádost o ukončení členství lékař podává písemně okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem.

Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit.

Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou.


Zde je žádost o ukončení členství v ČLK pro OS Praha 4.Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4 korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4
261 006 406 praha4@clkcr.cz