Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání se řídí Stavovským předpisem č.16.

K jeho vydání je třeba být registrován na vzdělávacím portálu ČLK, www.vzdelavanilekaru.cz,kde vidíte přehled svých kreditů za dané pětileté období. Přes vzdělávací portál také žádáte o vydání nového diplomu.

Pokud nemáte registraci v portálu, požádejte obvodní sdružení ČLK o zaslání pozvánky.

                                                   

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4 korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4
261 006 406 praha4@clkcr.cz